Умови продажу товарів

CLAYDON YIELD-O-METER LIMITED

Умови продажу товарів

Клієнту слід звернути особливу увагу на положення розділу 9.

1. ТЛУМАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 Визначення. Для цих Умов дійсні зазначені нижче терміни.

Робочий день: день (крім суботи, неділі та державних свят), коли відкриті банки Лондона.

Claydon: Claydon Yield-O-Meter Limited, що продає товари під назвою Claydon Drills (Сівалки Claydon) (компанія зареєстрована в Англії та Уельсі під номером 1576479).

Умови: умови, викладені в цьому документі.

Договір: договір, укладений між Claydon і Клієнтом щодо продажу й купівлі Товарів відповідно до цих Умов.

Клієнт: особа чи компанія, що купує Товари у Claydon.

Форс-мажорні обставини:  мають визначення, наведене в розділі 10.

Товари: товари (або їхні частини), зазначені в Замовленні.

Замовлення: замовлення Клієнтом Товарів, що зазначені у формі замовлення на купівлю Клієнта, письмовій згоді Клієнта на цінову пропозицію Claydon або умовах, зазначених на зворотній стороні цінової пропозиції, у залежності від обставин.

Специфікація: будь-які специфікації Товарів, включно з будь-якими відповідними планами й кресленнями, що письмово погоджені між Клієнтом і Claydon.

1.2 Принципи тлумачення. Для цих Умов дійсні зазначені далі правила:

1.3 Особою може бути фізична особа, юридична особа або некорпоративна асоціація (що має або не має прав юридичної особи).

1.4 Стороною можуть бути також представники особи, правонаступники та дозволені цесіонарії.

1.5 Законом або законодавчими нормами є відповідний закон або його положення з поправками або повторним уведенням у дію. Посилання на закон або законодавчу норму включає також підзаконні нормативні акти, видані на основі такого закону чи законодавчої норми з виправленнями або повторним уведенням у дію.

1.6 Будь-які словосполучення, що вводяться словами «включно з», «у тому числі», «зокрема» або будь-якими подібними словами, мають розглядатися як пояснювальні та не обмежують значення слів, що йдуть після таких термінів.

1.7 Слова «письмові» або «письмово» стосуються також факсів і електронних листів.

 

2.     ДОГОВІРНА БАЗА

2.1 Ці Умови застосовуються до Договору про виконання будь-яких інших умов, які Клієнт прагне внести або які передбачаються торгівлею, звичаєм, практикою або ходом ділових відносин.

2.2 Замовлення є пропозицією Клієнта щодо купівлі Товарів відповідно до цих Умов. Клієнт несе відповідальність за повноту й точність умов Замовлення та будь-яких відповідних Специфікацій, що надаються Клієнтом.

2.3 Замовлення вважається прийнятим лише тоді, коли Claydon надає письмове підтвердження прийняття Замовлення. На цьому етапі складається Договір.

2.4 Договір представляє повну домовленість між сторонами. Клієнт визнає, що не покладається на будь-які заяви, обіцянки чи твердження, зроблені або надані компанією Claydon або від її імені, якщо вони не викладені в Договорі.

2.5 Будь-які зразки, креслення, текстові або рекламні матеріали, створені компанією Claydon, а також будь-які описи чи ілюстрації, що містяться в каталогах або брошурах Claydon, мають на меті лише надання приблизної ідеї про Товари, що в них описані. Вони не можуть бути частиною Договору або мати будь-яку договірну значущість.

2.6 Цінова пропозиція щодо Товарів, яка надається компанією Claydon, не є пропозицією вкласти угоду. Цінова пропозиція дійсна лише протягом 30 робочих днів із дати її видання.

 

3.     ТОВАРИ

3.1 Опис Товарів міститься в Замовленні.

3.2 Оскільки Товари мають бути вироблені відповідно до Специфікацій, наданих Клієнтом, Клієнт має відшкодовувати Claydon усі грошові зобов’язання, збитки, витрати і втрати (включно з будь-якими прямими, непрямими або супутніми втратами, втратою прибутку, втратою репутації, а також усіма відсотками, штрафами й витратами на юридичні та інші професійні послуги), понесені Claydon у зв’язку з будь-якими позовами проти Claydon через фактичне або можливе порушення прав інтелектуальної власності третіх сторін, що виникло через або внаслідок використання компанією Claydon Специфікацій. Цей розділ 3.2 залишається чинним після завершення терміну дії Договору.

3.3 Claydon залишає за собою право змінювати Специфікації, якщо це є необхідним відповідно до чинних законодавчих або нормативних вимог.

 

4.     ДОСТАВЛЕННЯ

4.1 Claydon має забезпечити, щоб:

4.1.1 усі Товари доставлялися разом із товарною накладною, у якій зазначається дата Замовлення, усі відповідні вхідні номери для Клієнта й Claydon, тип і кількість Товарів (включно з кодами Товарів, якщо вони передбачені), спеціальні інструкції щодо зберігання (якщо вони передбачені) і, якщо Замовлення доставляється частинами, неоплачена сума за Товари, які доставлятимуться наступними партіями;

4.1.2 якщо Claydon вимагає від Клієнта повернення будь-яких пакувальних матеріалів, ця вимога була чітко зазначена в товарній накладній. Клієнт має надати будь-які такі пакувальні матеріали в час, обґрунтовано визначений компанією Claydon. Повернення пакувальних матеріалів відбувається за кошт Claydon.

4.2 Claydon доставляє Товари в місце, зазначене в Замовленні, або в інше місце, погоджене сторонами (далі — Місце доставлення), у будь-який час після того, як Claydon сповіщає Клієнта про готовність Товарів.

4.3 Товари вважаються доставленими після прибуття Товарів до Місця доставлення.

4.4 Будь-які дати, зазначені для доставлення, є лише приблизними, а час доставлення не є важливими. Claydon не несе відповідальності за будь-які затримки в доставленні Товарів, що спричинені форс-мажорними обставинами або відсутністю прийнятних інструкцій із боку Клієнта щодо доставлення або будь-яких інших інструкцій, що стосуються доставлення Товарів.

4.5 Якщо Claydon не може доставити Товари, відповідальність компанії буде обмежена до витрат, понесених Клієнтом через отримання товарів на заміну з подібним описом і якістю за найменшою ринковою ціною без урахування вартості Товарів. Claydon не несе відповідальності за неможливість доставити Товари, якщо така неможливість спричинена форс-мажорними обставинами або відсутністю прийнятних інструкцій із боку Клієнта щодо доставлення або будь-яких інших інструкцій, що стосуються доставлення Товарів.

4.6 Якщо Клієнт не може прийняти доставлені Товари протягом трьох робочих днів після того, як Claydon сповіщає Клієнта про готовність Товарів, тоді, крім випадків, коли така неможливість або затримка спричинена форс-мажорними обставинами або через порушення компанією Claydon своїх зобов’язань за Договором:

4.6.1 Товари вважаються доставленими о 09:00 на третій робочий день після того, як Claydon сповіщає Клієнта про готовність товарів;

4.6.2 Claydon зберігатиме Товари до завершення доставлення і стягне з Клієнта плату за всі відповідні збитки та витрати (включно зі страхуванням).

4.7 Якщо через 10 робочих днів після дня, коли компанія Claydon сповістила Клієнта про готовність Товарів для доставлення, Клієнт не прийняв їх, Claydon може перепродати або іншим чином розпорядитися частиною або всіма Товарами, а після вирахування обґрунтованої вартості зберігання й витрат, пов’язаних із продажем, виставити Клієнту рахунок на будь-яке перевищення вартості Товарів або стягнути з Клієнта плату за будь-яку нестачу відповідно до вартості Товарів.

4.8 У випадках, коли товари експортуються з Великобританії, застосовуються положення розділу 4.8:

4.8.1 Клієнт несе відповідальність за виконання законодавчих вимог або положень щодо імпортування Товарів до країни призначення, за оплату будь-якого мита щодо Товарів і за транспортування й зберігання Товарів, включно з будь-яким зобов’язанням щодо перекладу інструкцій, маркування або пакування;

4.8.1.1 Товари мають доставлятися за умовами FCA (Франко-перевізник) Інкотермс 2010 до повітряного чи морського порту відвантаження, і компанія Claydon не зобов’язана сповіщати про це відповідно до розділу 23(3) Закону щодо продажу товарів 1979 р.;

4.8.1.2 Клієнт несе відповідальність за організацію перевірки та інспекції;

4.9 Клієнт несе відповідальність за отримання власним коштом таких ліцензій на ввезення й інших дозволів щодо Товарів, які можуть час від часу вимагатися; на вимогу Claydon Клієнт також має надавати такі ліцензії та дозволи компанії Claydon до відповідного відвантаження.

 

5.     ЯКІСТЬ

5.1 Claydon дає гарантію, що після доставлення та протягом 12 місяців із дати доставлення (далі — гарантійний період) Товари:

5.1.1 відповідатимуть у всіх суттєвих аспектах опису й будь-яким відповідним Специфікаціям;

5.1.2 не матимуть суттєвих дефектів у дизайні, матеріалах і виробництві;

5.1.3 будуть мати задовільну якість (відповідно до формулювання, зазначеного в Законі щодо продажу товарів 1979 р.);

5.2 Відповідно до розділу 5.3, якщо:

5.2.1 Клієнт письмово сповіщає Claydon протягом гарантійного періоду й обґрунтованого часу про виявлення невідповідності певних або всіх Товарів гарантійним положенням, викладеним у розділі 5.1;

5.2.2 Клієнт заповнив і повернув гарантійну форму, надану Клієнту компанією Claydon під час доставлення;

5.2.3 Claydon і представники компанії отримали обґрунтовану можливість оглянути такі Товари;

5.2.4 Клієнт (за вимогою Claydon) повертає такі Товари в місце, зазначене компанією Claydon її коштом, Claydon (або представники компанії) мають на власний розсуд відремонтувати чи замінити Товари з дефектами або повністю відшкодувати вартість Товарів із дефектами.

5.3 Claydon не несе відповідальності за відповідність Товарів гарантійним положенням, викладеним у розділі 5.1 у будь-якому з наведених нижче випадків:

5.3.1 Клієнт продовжує використовувати такі Товари після сповіщення відповідно до розділу 5.2;

5.3.2 дефект виникає через невиконання усних або письмових інструкцій компанії Claydon щодо зберігання, уведення в експлуатацію, установлення, використання й обслуговування Товарів або (за відсутності таких інструкцій) прийнятних норм щодо цього;

5.3.3 дефект виникає в результаті дотримання компанією Claydon будь-яких креслень, проєктів або Специфікацій, наданих Клієнтом;

5.3.4 Клієнт модифікує, змінює або ремонтує такі Товари без письмової згоди компанії Claydon;

5.3.5 дефект виникає в результаті експлуатаційного зношення, умисного пошкодження, недбалості або неправильного зберігання чи умов експлуатації.

5.4 Крім випадків, передбачених розділом 5, Claydon не несе відповідальності перед Клієнтом щодо невідповідності Товарів гарантійним положенням, викладеним у розділі 5.1.

5.5 Умови, передбачені розділами 13—15 Закону щодо продажу товарів 1979 р., виключені з Договору в максимально дозволеному законом обсязі.

5.6 Ці Умови застосовуються до будь-яких відремонтованих або замінених Товарів, наданих компанією Claydon.

 

6.    ПРАВО ВЛАСНОСТІ Й РИЗИК

6.1 Ризики щодо Товарів переходять до Клієнта після завершення доставлення.

6.2 Право власності на Товари не переходить до Клієнта, доки Claydon не отримає повну оплату (готівкою або перерахованими коштами) за:

6.2.1 Товари;

6.2.2 будь-які інші товари чи послуги, які компанія Claydon надала Клієнту і які мають бути сплачені.

6.3 До переходу права власності на Товари до Клієнта, Клієнт:

6.3.1 володітиме Товарами за дорученням як відповідальна особа, якій компанія Claydon передала Товари на зберігання;

6.3.2 зберігатиме Товари окремо від усіх інших товарів, що належать Клієнту, щоб їх можна було швидко ідентифікувати як такі, що належать компанії Claydon;

6.3.3 не прибиратиме, не псуватиме й не ховатиме будь-які розпізнавальні знаки на Товарах або їхнє пакування;

6.3.4 підтримуватиме задовільний стан Товарів і забезпечуватиме їхнє страхування від будь-яких ризиків щодо їхньої повної вартості з дати доставлення;

6.3.5 негайно повідомлятиме компанію Claydon про випадки, передбачені розділом 8.2;

6.3.6 надаватиме компанії Claydon таку інформацію про Товари, яку компанія Claydon може час від часу вимагати, але Клієнт може перепродати або використовувати Товари в перебігу звичайної ділової діяльності.

6.4 Якщо до того, як право власності на Товари перейде до Клієнта, Клієнт підпадає під дію обставин, перерахованих у розділі 8.2, або в компанії Claydon є обґрунтовані підстави вважати, що будь-які з таких обставин можуть трапитися, та вона сповіщає про це Клієнта, тоді, за умови, що Товари не були перепродані або безповоротно з’єднані з іншими продуктами та що жодні інші права чи засоби правового захисту компанії Claydon не обмежуються, Claydon може в будь-який час вимагати від Клієнта повернути Товари і, якщо Клієнт не робить цього негайно, отримати доступ до будь-яких приміщень Клієнта чи будь-яких третіх сторін, у яких зберігаються Товари, щоб повернути їх.

7.    ВАРТІСТЬ ТА ОПЛАТА

7.1 Вартістю Товарів є вартість, зазначена в Замовленні, або, якщо жодна вартість не вказана, така, що зазначена в опублікованому прайс-листі компанії Claydon, чинному в день доставлення.

7.2 Claydon може, сповістивши Клієнта в будь-який час до доставлення, збільшити вартість Товарів з огляду на будь-яке збільшення собівартості Товарів через:

7.2 1 будь-яку обставину, що не залежить від Claydon (включно з коливаннями валютних курсів, підвищенням податків і зборів, збільшенням вартості праці, матеріалів та інших виробничих витрат);

7.2.2 будь-який запит від Клієнта щодо зміни дати доставлення, кількості чи типу замовлених Товарів або Специфікацій;

7.2.3 будь-які затримки, спричинені будь-якими інструкціями від Клієнта або неможливістю Клієнта надати компанії Claydon прийнятну або точну інформацію чи інструкції.

7.3 Якщо компанія Claydon не встановлює іншого, вартість Товарів не включає в себе витрати та збори на пакування, страхування і транспортування Товарів. Вартість цих витрат виставляється Клієнту в рахунку-фактурі.

7.4 Вартість Товарів не включає суми податку на додану вартість (ПДВ). Після отримання податкової накладної від компанії Claydon Клієнт має сплатити компанії такі додаткові суми щодо ПДВ, що стягуються під час доставлення Товарів. Клієнт має сплатити будь-які інші податки з продажу, стягнення, витрати чи збори, що стосуються пакування, маркування, навантаження, розвантаження, перевезення, а також рахунки, що мають бути сплачені разом із вартістю Товарів.

7.4.1 Claydon може виставити рахунок-фактуру Клієнту на Товари під час завершення доставлення або в будь-який час до доставлення.

7.5 Клієнт має оплатити рахунок-фактуру повністю шляхом перерахування коштів протягом 28 календарних днів із дати виставлення рахунку-фактури. Оплата має бути здійснена на банківський рахунок, який зазначено компанією Claydon у письмовій формі. Час оплати є важливим.

7.6 Якщо інше не погоджено з Клієнтом, оплата за Товари має бути здійснена повністю до доставлення Товарів. Компанія Claydon не зобов’язана доставляти Товари до здійснення такої оплати.

7.6.1 Якщо Клієнт не здійснює жодної оплати компанії Claydon відповідно до Договору та до дати, до якої має бути здійснено оплату (далі — встановлений термін оплати), Клієнт має сплатити відсотки відповідно до суми заборгованості в розмірі, що на 4 % річних більше за актуальну базову ставку банку Barclays Bank plc. Такий відсоток накопичується щодня після встановленого терміну оплати до дати фактичної оплати суми заборгованості до або після слухання справи в суді. Клієнт має сплатити відсотки разом із сумою заборгованості.

7.7 Клієнт має повністю сплатити всі належні суми за Договором без будь-яких вирахувань чи утримань, крім випадків, передбачених законодавством, і Клієнт не матиме права висувати вимогу щодо кредитування чи компенсації або висувати зустрічну вимогу до компанії Claydon із метою виправдання оплати утримань з усієї суми або її частини. Claydon може в будь-який час без обмеження будь-яких інших прав чи засобів правового захисту компенсувати будь-яку суму, що має бути сплачена їй Клієнтом, за кошт будь-якої суми, яку компанія Claydon має сплатити Клієнту.

 

8.     НЕПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ АБО ВІДСУТНІСТЬ ПРАВОЗДАТНОСТІ КЛІЄНТА

8.1 Якщо Клієнт потрапляє під дію будь-яких із подій, перерахованих у розділі 8.2, або Claydon обґрунтовано вважає, що Клієнт може потрапити під дію будь-яких із цих подій, і відповідно сповіщає про це Клієнта, тоді, без обмеження будь-яких інших прав чи засобів правового захисту Claydon, компанія Claydon може відмінити або призупинити всі наступні доставлення за Договором або за будь-яким іншим договором між Клієнтом і Claydon та не нестиме жодних зобов’язань перед Клієнтом, а всі невиплачені суми по Товарах, доставлених Клієнту, мають бути негайно сплачені.

8.2 Подіями, про які йдеться в розділі 8.1, є такі:

8.2.1 Клієнт призупиняє чи погрожує призупинити виплату своїх боргів, або не має можливості оплатити свої борги, що підлягають сплаті, або визнає свою неспроможність сплатити борги, або (якщо Клієнт є компанією) уважається таким, що не має можливості оплачувати свої борги відповідно до значення, викладеного в розділі 123 Закону про неплатоспроможність 1986 р., або (якщо Клієнт є фізичною особою) уважається таким, що неспроможний оплатити свої борги чи таким, що не має обґрунтованої перспективи зробити це, у будь-якому випадку відповідно до значення, викладеного в розділі 268 Закону про неплатоспроможність 1986 р., або (якщо Клієнт є товариством) має партнера, якого стосується вищевикладене;

8.2.2 Клієнт розпочинає переговори з усіма своїми кредиторами чи певним їхнім класом щодо реструктуризації будь-яких своїх боргів, або вносить пропозицію щодо будь-якого компромісного рішення, або йде на компроміс чи угоду зі своїми кредиторами;

8.2.3 (якщо Клієнт є компанією) подається клопотання, надається сповіщення, приймається рішення або видається наказ щодо ліквідації Клієнта або у зв’язку з нею, крім випадків із метою ліквідного об’єднання Клієнта з однією чи кількома іншими компаніями, або реорганізації Клієнта;

8.2.4 (якщо Клієнт є фізичною особою) Клієнт підпадає під дію заяви або наказу про визнання боржника банкрутом;

8.2.5 кредитор або заставоутримувач Клієнта встановлюється для його активів чи вступає у володіння ними, або приймається рішення щодо арешту, стягнення, конфіскації чи іншого подібного процесу, або порушується судова справа щодо всіх його активів або їхньої частини, і таке вилучення або процес не припиняється протягом 14 днів;

8.2.6 (якщо Клієнт є компанією) у суд подається заява або видається наказ щодо призначення розпорядника, або якщо видається заява про намір призначити розпорядника, або якщо розпорядник призначається для Клієнта;

8.2.7 (якщо Клієнт є компанією) заставоутримувач активів Клієнта набуває права призначати або призначив розпорядника-ліквідатора;

8.2.8 особа набуває права призначати розпорядника активів Клієнта або розпорядник активів Клієнта вже призначений;

8.2.9 відбувається будь-яка подія або розпочато судову справу щодо Клієнта в будь-якій юрисдикції, що має еквівалентну чи подібну дію з будь-якими подіями, зазначеними в розділах 8.2.1—8.2.8 (включно);

8.2.10 Клієнт призупиняє, погрожує призупинити, припиняє або погрожує припинити здійснювати свою діяльність повністю або майже повністю;

8.2.11 фінансове становище Клієнта погіршується до такої міри, що, на думку Claydon, здатність Клієнта належним чином виконувати свої зобов’язання за Договором опиняється під загрозою;

8.2.12 (якщо Клієнт є фізичною особою) Клієнт помирає або через хворобу чи недієздатність (розумову або фізичну) не може управляти своїми справами чи стає пацієнтом відповідно до будь-якого законодавства, що стосується психічного здоров’я.

8.3 Припинення дії Договору, незалежно від причин, не має впливати на будь-які права чи засоби правового захисту сторін, що були набуті на момент припинення дії. Розділи, що залишаються чинними після припинення дії Договору, незалежно від того, чи зазначено це безпосередньо в такому розділі чи це передбачається опосередковано, мають залишатися чинними.

 

9.     ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

9.1 Ці Умови жодним чином не обмежують та не виключають відповідальності Claydon у випадку:

9.1.1 смерті або травм, спричинених недбалістю компанії чи недбалістю її співробітників, представників або субпідрядників (залежно від обставин);

9.1.2 шахрайства або навмисного введення в оману;

9.1.3 порушення умов, передбачених розділом 12 Закону щодо продажу товарів 1979 р.;

9.1.4 надання продукції з дефектами відповідно до Закону про захист прав споживачів 1987 р.;

9.1.5 будь-якого питання, щодо якого Claydon незаконно виключає або обмежує свою відповідальність.

9.2 Відповідно до розділу 9.1:

9.2.1 Claydon за будь-яких інших обставин не нестиме відповідальності перед Клієнтом за будь-які випадки втрати прибутку, що виникають через договір або внаслідок делікту (включно з недбалістю), порушення передбачених законом зобов’язань та з інших причин, або за будь-які непрямі чи супутні витрати у зв’язку з Договором;

9.2.2 повна відповідальність Claydon перед Клієнтом щодо всіх інших втрат, що виникають у зв’язку з Договором, через договір або внаслідок делікту (включно з недбалістю), порушення передбачених законом зобов’язань та з інших причин, не має за жодних обставин перевищувати 50 відсотків вартості Товарів.

 

10.    ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

Жодна зі сторін не нестиме відповідальності за будь-яке невиконання своїх зобов’язань за Договором або за затримки, якщо невиконання чи затримка виникає внаслідок форс-мажорних обставин. Форс-мажорні обставини — це будь-які події, які жодна сторона не може контролювати, які не можна було передбачити з огляду на їхній характер, або, якщо такі події можна було передбачити, вони виявилися невідворотними. До таких подій належать страйки, локаути або інші трудові конфлікти (незалежно від того, стосуються вони власної робочої сили сторін чи робочої сили третіх сторін), перебої з постачанням енергії або в роботі транспортних мереж, стихійні лиха, війна, терористичні акти, заколоти, громадські заворушення, втручання з боку цивільних чи військових органів влади, катастрофи національного або міжнародного масштабу, збройні конфлікти, зловмисне заподіяння шкоди, аварії на заводах чи обладнанні, ядерні, хімічні або біологічні забруднення, звукові удари, вибухи, руйнування будівель, пожежі, повені, урагани, землетруси, втрата вантажу в морі, епідемії або подібні події, катастрофи природного характеру або надзвичайно несприятливі метеорологічні умови чи невиконання зобов’язань із боку постачальників або субпідрядників.

 

11.    ПЕРЕДАЧА ПРАВА ТА СУБПІДРЯД

11.1 Claydon може в будь-який час переуступати, передавати, доручати, укладати договір субпідряду або будь-яким іншим чином розпоряджатися своїми правами або зобов’язаннями за Договором.

11.2 Клієнт не може переуступати, передавати, доручати, укладати договір субпідряду або будь-яким іншим чином розпоряджатися своїми правами або зобов’язаннями за Договором без попередньої письмової згоди від Claydon.

 

12.    СПОВІЩЕННЯ

12.1 Будь-які сповіщення або інша інформація, що передається стороні за Договором, мають бути складені в письмовій формі та направлятися стороні за її юридичною адресою (якщо Клієнт є компанією), або основною адресою проведення діяльності (у інших випадках), або за іншою адресою, яку така сторона може вказати іншій стороні в письмовій формі у відповідності із цим розділом. Сповіщення або інформація мають передаватися персонально, надсилатися передплаченим першокласним поштовим відправленням, рекомендованим поштовим відправленням, кур’єрською службою, факсом або електронною поштою.

12.2 Сповіщення або інша інформація вважаються отриманими: якщо вручаються персонально, то після залишення за адресою у відповідності з розділом 11.2.1; якщо надсилаються передплаченим першокласним поштовим відправленням або рекомендованим поштовим відправленням, то о 09:00 на другий робочий день після надсилання; якщо передаються кур’єрською службою, то в день і час, визначений цією службою для отримання; або якщо надсилаються факсом чи електронною поштою, то через один робочий день після надсилання.

12.3 Положення цього розділу не застосовуються до вручення будь-яких позовів або інших документів, що стосуються будь-якого судового позову.

 

13.    ВИКЛЮЧЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ

13.1 Якщо будь-який суд чи компетентний орган влади визнає, що будь-яке з положень Договору (або частина будь-якого положення) є недійсним, незаконним або таким, що не має юридичної сили, таке положення або частина положення має відповідно до вимоги вважатися таким, що було видалено з Договору, проте це не впливає на чинність і законність інших положень Договору.

13.2 Якщо будь-яке недійсне, незаконне положення Договору або таке, що не має юридичної сили, могло б бути чинним, законним і таким, що має юридичну силу, якби будь-яка його частина була видалена, таке положення має застосовуватися з мінімальними необхідними змінами, що роблять його чинним, законним і таким, що має юридичну силу.

 

14.    ВІДМОВА

14.1 Відмова від будь-якого права чи засобу правового захисту за Договором є чинною, якщо вона подається в письмовій формі, а також не вважатиметься відмовою від будь-яких порушень чи невиконання зобов’язань, що настають у результаті такої відмови. Жодна затримка чи неспроможність сторони використовувати будь-які права або засоби правового захисту за Договором чи за законом не має вважатися відмовою від такого або будь-якого іншого права чи засобу правового захисту, а також не має заважати подальшому використанню такого або будь-якого іншого права чи засобу правового захисту або обмежувати їх. Жодне одноразове або часткове використання такого права чи засобу правового захисту не має заважати подальшому використанню такого або будь-якого іншого права чи засобу правового захисту або обмежувати їх.

 

15.   ПРАВА ТРЕТІХ СТОРІН

15.1 Особа, що не є стороною Договору, не матиме будь-яких прав за цим Договором або у зв’язку з ним.

 

16.   ЗМІНА УМОВ

16.1 Крім випадків, передбачених цими Умовами, будь-які зміни умов Договору, зокрема з включенням будь-яких додаткових умов, матимуть обов’язковий характер лише за підписаною письмовою згодою Claydon.

 

17.    ЗАКОНОДАВСТВО ТА ЮРИСДИКЦІЯ

17.1 Договір та будь-які суперечки й претензії, що виникають через нього або у зв’язку з ним, з його предметом чи його укладанням (включно з позадоговірними суперечками або претензіями), має регулюватись англійськими законами, а також бути складеним відповідно до них. Сторони мають незмінно підкорятися винятковій юрисдикції судів Англії та Уельсу.