POLITYKA PRYWATNOŚCI

Data wejścia w życie: 21 sierpnia 2019 Niniejsza strona informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania z naszej Usługi oraz o wyborach związanych z tymi danymi.

Używamy Twoich danych w celu świadczenia i ulepszania Serwisu. Korzystając z Serwisu, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą polityką. O ile nie zdefiniowano inaczej w niniejszej Polityce Prywatności, terminy użyte w niniejszej Polityce Prywatności mają takie samo znaczenie jak w naszym Regulaminie, dostępnym pod adresem www.claydondrill.com

Definicje

 • Serwis jest stroną internetową www.claydondrill.com, www.claydondrill.de, www.claydon.de, www.claydon.fr, www.claydon.co.nz prowadzoną przez Claydon Yield-o-Meter Ltd
 • Dane osobowe Dane osobowe oznaczają dane dotyczące żyjącej osoby fizycznej, którą można zidentyfikować na podstawie tych danych (lub na podstawie tych i innych informacji będących w naszym posiadaniu lub mogących być w naszym posiadaniu).
 • Dane Użytkowe to dane zbierane automatycznie, generowane podczas korzystania z Serwisu lub z samej infrastruktury Serwisu (np. czas trwania wizyty na stronie).
 • Cookies to małe fragmenty danych przechowywane na Państwa urządzeniu (komputerze lub urządzeniu mobilnym).
 • Administrator danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, która (samodzielnie lub wspólnie lub wspólnie z innymi osobami) określa cele i sposób przetwarzania danych osobowych. Dla celów niniejszej Polityki Prywatności, jesteśmy Administratorem Państwa Danych Osobowych.
 • Podmiotprzetwarzający dane (lub dostawca usług) oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu administratora danych. W celu bardziej efektywnego przetwarzania Państwa danych możemy korzystać z usług różnych dostawców usług.
 • Dane osoby, której dotyczą (lub Użytkownik) to każda żyjąca osoba fizyczna, która korzysta z naszych usług i jest podmiotem Danych Osobowych.
 • DPA 2018 – to ustawa o ochronie danych osobowych z 2018, który jest brytyjską implementacją GDPR.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Zbieramy kilka różnych rodzajów informacji w różnych celach, aby zapewnić i ulepszyć nasze usługi dla Ciebie.

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobowe

Podczas korzystania z Serwisu możemy poprosić użytkownika o podanie pewnych danych osobowych, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z nim lub zidentyfikowania go (“Dane osobowe”). Dane osobowe mogą obejmować, ale nie ograniczają się do:Adres e-mail

 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • Adres, powiat, kod pocztowy, miasto, kraj
 • Pliki cookie i dane użytkowe

Firma może wykorzystywać dane osobowe użytkowników w celu wysyłania im biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą być dla nich interesujące. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas jakiejkolwiek lub wszystkich takich wiadomości, korzystając z linku lub instrukcji rezygnacji z subskrypcji podanych w każdej wysyłanej przez nas wiadomości marketingowej.


Dane użytkowe

Możemy również zbierać informacje o sposobie dostępu do Usługi i jej użytkowania (“Dane użytkowe”). Dane Użytkowe mogą zawierać takie informacje, jak adres protokołu internetowego komputera (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, odwiedzane strony Serwisu, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.


Dane dotyczące lokalizacji

Możemy wykorzystywać i przechowywać informacje o lokalizacji użytkownika, jeśli użytkownik udzieli nam na to zgody (Dane o lokalizacji). Używamy tych danych, aby zapewnić funkcje naszego Serwisu aby poprawić i dostosować nasz Serwis.

Użytkownik może w każdej chwili włączyć lub wyłączyć usługi lokalizacji podczas korzystania z naszego Serwisu, korzystając z ustawień swojego urządzenia.


Dane dotyczące śledzenia i plików cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność w naszej usłudze i przechowywać pewne informacje.

Cookies to pliki zawierające niewielką ilość danych, które mogą zawierać anonimowy, unikalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane z witryny internetowej do przeglądarki użytkownika i przechowywane na jego urządzeniu. Technologie śledzenia używane są również sygnalizatory, znaczniki i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszych usług.

Użytkownik może tak poinstruować przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub informowała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jednakże, brak wyrażenia akceptacji plików cookie nie oznacza braku możliwości korzystania z Serwisu.

Przykłady plików cookie, których używamy:

Pliki cookie sesji. Do obsługi Serwisu używamy plików cookie sesji.
Pliki cookie dotyczące preferencji. Używamy plików cookie preferencji, aby zapamiętać preferencje i różne ustawienia użytkownika.
Cookies bezpieczeństwa. W celach bezpieczeństwa korzystamy z Cookies bezpieczeństwa.


Korzystanie z Danych

Claydon Yield-o-Meter Ltd wykorzystuje zebrane dane do różnych celów:

 • Aby zapewnić i utrzymać nasz Serwis
 • Aby powiadomić Cię o zmianach w naszym Serwisie
 • Aby umożliwić Ci uczestnictwo w interaktywnych funkcjach naszego Serwisu, jeśli się na to zdecydujesz
 • Aby zapewnić obsługę klienta
 • Do zbierania analiz lub wartościowych informacji, abyśmy mogli ulepszyć nasz Serwis
 • Aby monitorować korzystanie z naszych usług
 • Aby wykrywać, zapobiegać i rozwiązywać problemy techniczne
 • Aby dostarczyć Ci wiadomości, oferty specjalne i ogólne informacje o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy, a które są podobne do tych, które już zakupiłeś lub o które pytałeś, chyba że zrezygnowałeś z otrzymywania takich informacji

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR)

Jeśli jesteś z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), podstawa prawna Claydon Yield-o-Meter Ltd do zbierania i wykorzystywania danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce Prywatności zależy od danych osobowych, które zbieramy i konkretnego kontekstu, w którym je zbieramy.

Claydon Yield-o-Meter Ltd może przetwarzać Twoje Dane Osobowe, ponieważ:

Musimy wykonać zawartą z Tobą umowę
Udzieliłeś nam na to zgody
Przetwarzanie danych leży w naszym uzasadnionym interesie i nie jest nadrzędne wobec Twoich praw
Dla celów przetwarzania płatności
Aby zachować zgodność z prawem

Przechowywanie danych

Claydon Yield-o-Meter Ltd będzie przechowywać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Firma przechowuje i wykorzystuje Dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli firma jest zobowiązana do przechowywania danych użytkownika w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Claydon Yield-o-Meter Ltd będzie również przechowywać Dane Użytkowe dla wewnętrznych celów analitycznych. Dane Użytkownika są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszego Serwisu, lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.

Przekazywanie Danych

Informacje o użytkowniku, w tym Dane osobowe, mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w jurysdykcji użytkownika.

Jeśli użytkownik znajduje się poza Wielką Brytanią i zdecyduje się przekazać nam informacje, należy pamiętać, że dane, w tym dane osobowe, są przekazywane do Wielkiej Brytanii i tam przetwarzane.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę Prywatności, a następnie przesłanie takich informacji oznacza Twoją zgodę na taki transfer.

Claydon Yield-o-Meter Limited podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i żadne przeniesienie Twoich danych osobowych nie będzie miało miejsca do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoich danych i innych informacji osobowych.

Ujawnianie danych


Ujawnianie informacji w celu egzekwowania prawa

W pewnych okolicznościach, Claydon Yield-o-Meter Ltd może być zobowiązany do ujawnienia danych osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania władz publicznych (np. sąd lub agencja rządowa).


Wymogi prawne

Claydon Yield-o-Meter Ltd może ujawnić Państwa dane osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne do:

Aby spełnić obowiązek prawny
Aby chronić i bronić praw lub własności Claydon Yield-o-Meter Ltd
Aby zapobiec lub zbadać ewentualne wykroczenia w związku z Serwisem
Aby chronić bezpieczeństwo osobiste użytkowników usługi lub społeczeństwa
Aby chronić przed odpowiedzialnością prawną


Bezpieczeństwo Danych

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet, ani żadna metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż firma stara się stosować komercyjnie akceptowalne środki ochrony danych osobowych użytkowników, nie może zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Twoje prawa do ochrony danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR)

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), masz pewne prawa do ochrony swoich danych. Claydon Yield-o-Meter Ltd dąży do podjęcia uzasadnionych kroków, aby umożliwić Państwu poprawienie, zmianę, usunięcie lub ograniczenie wykorzystania Państwa danych osobowych.

Jeśli chcesz zostać poinformowany, jakie dane osobowe przechowujemy na Twój temat i jeśli chcesz je usunąć z naszych systemów, skontaktuj się z nami.

W pewnych okolicznościach przysługują Państwu następujące prawa do ochrony danych:

 • Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy na Twój temat. Gdy tylko jest to możliwe, użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zaktualizować je lub zażądać ich usunięcia bezpośrednio w sekcji ustawień swojego konta. Jeśli nie są Państwo w stanie wykonać tych czynności samodzielnie, prosimy o kontakt z nami, abyśmy mogli Państwu pomóc.
 • Prawo do sprostowania. Masz prawo do sprostowania swoich informacji, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.
 • Prawo do sprzeciwu. Mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych.
 • Prawo do ograniczeń. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do otrzymania kopii informacji, które posiadamy na Państwa temat w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.
 • Prawo wycofania zgody. Masz również prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, gdy Claydon Yield-o-Meter Ltd polegał na Twojej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Należy pamiętać, że przed udzieleniem odpowiedzi na takie zapytania możemy poprosić o zweryfikowanie tożsamości użytkownika.

Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas jego danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Usługodawcy

Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu ułatwienia korzystania z naszego Serwisu („Dostawcy Usług”), świadczenia Usługi w naszym imieniu, wykonywania usług związanych z Serwisem lub pomagania nam w analizowaniu sposobu korzystania z naszego Serwisu.

Te strony trzecie mają dostęp do danych osobowych użytkownika wyłącznie w celu wykonywania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ani niewykorzystywania ich w żadnym innym celu.

Analytika

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszego Serwisu.

 • Google Analytics Google Analytics to usługa analityki internetowej oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch na stronie internetowej. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej usługi. Dane te są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystać zebrane dane do kontekstowego i spersonalizowanego dopasowania reklam własnej sieci reklamowej. Użytkownik może zrezygnować z udostępniania Google Analytics swojej aktywności w Usłudze, instalując dodatek do przeglądarki Google Analytics opt-out. Dodatek uniemożliwia skryptom JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js i dc.js) udostępnianie Google Analytics informacji o aktywności odwiedzin. Więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie ochrony prywatności można znaleźć na stronie internetowej Google Privacy & Terms: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Remarketing behawioralny

Claydon Yield-o-Meter Ltd nie korzysta z usług remarketingu, aby reklamować się na stronach internetowych osób trzecich po odwiedzeniu naszego Serwisu.

Linki do innych stron internetowych

Nasz Serwis może zawierać linki do innych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz na link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany na daną stronę. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony.  Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stosowane przez strony trzecie lub usługi.

Prywatność Dzieci

Nasz Serwis nie jest skierowany do osób poniżej 18 roku życia (“Dzieci”).

Nie zbieramy świadomie informacji umożliwiających identyfikację osób poniżej 18 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko dostarczyło nam dane osobowe, skontaktuj się z nami. W przypadku uzyskania informacji o zebraniu danych osobowych od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, firma podejmuje kroki w celu usunięcia tych informacji z serwerów.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Możemy od czasu do czasu aktualizować naszą Politykę Prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę Prywatności na tej stronie.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki Prywatności w celu zapoznania się z wszelkimi zmianami. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują od momentu opublikowania ich na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych za pomocą następujących danych kontaktowych:-

Drogą elektroniczną: info@claydondrill.com z tematem “Polityka prywatności” Drogą telefoniczną: +44 (0)1440 820327
Pocztą:  Claydon Yield-o-Meter Limited, Bunters Road, Wickhambrook, Newmarket, Suffolk, CB8 8XY UK