GLEBA

soil-health-uk

HISTORIA PIELĘGNACJI GLEBY

System uprawy pasowej Claydon został wynaleziony w 2002 roku, aby obniżyć koszty założenia gospodarstwa rodzinnego Claydon.  Dodatkowe korzyści dla środowiska, jakie przyniosło to rozwiązanie, stały się wkrótce oczywiste. Poprawił się stan i struktura gleby, co z kolei miało pozytywny wpływ na zdrowie i plonowanie roślin.  Zużycie paliwa spadło, ponieważ lepszy stan gleby ułatwił siew roślin.  Od prawie 20 lat Claydon promuje znaczenie gleby i utrzymywanie jej w dobrym zdrowiu.

W ostatnich latach zdrowie gleby zyskało światowe uznanie, a rządy państw wprowadzają przepisy mające na celu promowanie inicjatyw środowiskowych.  Od momentu wprowadzenia na rynek w 2003 roku, technologia Claydon pozwala rolnikom spełniać cele środowiskowe i dbać o glebę. Pozwala im to na prowadzenie zrównoważonej działalności rolniczej – nie kosztem plonów i nie kosztem środowiska.

JAK ZDROWA JEST TWOJA GLEBA?

Niezdrowe gleby bardzo szybko “rozjeżdżają się” po zwilżeniu, ponieważ brakuje w nich naturalnych spoiw, które pomagają wiązać glebę. Intensywna uprawa niszczy naturalne pory i nory dzdzownic w glebie, co może prowadzić do powstawania zastoisk wody. Może to prowadzić do erozji i utraty wierzchniej warstwy gleby.  Z drugiej strony, w bardzo suchych warunkach może to prowadzić do erozji wietrznej, która jest równie szkodliwa.

Brytyjski specjalista w dziedzinie produkcji roślinnej, firma Hutchinsons, przeprowadziła w gospodarstwie Claydon test wymieszania z glebą w celu oceny jej stanu.  Oto jak tego dokonano.

soil health

GLEBA: JEJ ZDROWIE, NASZA PRZYSZŁOŚĆ to nasz kompleksowy przewodnik po wszystkim, co wiąże się z glebą: dlaczego jest ważna, jak się niszczy, jak zbadać jej strukturę, jak poprawić jej zdrowie. Pokazuje również, jak najlepiej wykorzystać Claydon Opti-Till®, aby pomóc w osiągnięciu celów związanych ze zdrowiem gleby.

Zawiera wkład wiodących ekspertów branżowych.   Dr Elizabeth Stockdale, szefowa działu badań nad systemami rolniczymi w NIAB, omawia korzyści płynące z dobrej struktury gleby, jak można ją uszkodzić i jak ją poprawić:

“Ostatnia analiza danych zebranych z wielu badań wykazała, że zmniejszenie intensywności uprawy roli przynosi korzyści dla biologii gleby z wyraźnym wzrostem liczebności większych gatunków bezkręgowców, zwłaszcza głęboko zagrzebujących się (anekalnych) dżdżownic, gdy z płodozmianu usunięto uprawę inwersyjną.”

Jerome Vasseur z Jouffray Drillaud mówi o korzyściach płynących z upraw roślin okrywowych i o tym, jak najlepiej je wykorzystać.  Jest również rozdział Gordona Brookesa z Michelin na temat tego, jak wybrać właściwą oponę, aby zmniejszyć zagęszczenie gleby.

soil health uk
Dr Elizabeth Stockdale NIAB
soil health

PORÓWNANIE TECHNOLOGII UPRAW

Orka

Orka jest kosztowna – zarówno pod względem finansowym, jak i ekologicznym.  Powoduje konieczność wykonywania dodatkowych przejazdów uprawowych i zwiększa zużycie paliwa.  Gleba jest przewracana, uwalniając wilgoć iCO2 do atmosfery.  Orka niszczy materię organiczną, mineralizuje azot i szkodzi życiu w glebie.  Naturalna struktura gleby jest zniszczona i nie jest w stanie utrzymać ciężaru ciężkich maszyn.  Może to powodować zagęszczenie i powstawanie kolein.  Orka zwiększa ryzyko erozji wietrznej i wodnej.

Min-Till

Zamiast odwracania gleby, minitill uwzględnia kilka płytszych kultywacji. Ponadto naruszają one naturalną strukturę i biologię gleby oraz mogą prowadzić do zagęszczenia i zastoisk wodnych. Min-till miesza nasiona chwastów w całym profilu glebowym, co pozwala im kiełkować przez długi okres w ciągu wielu sezonów. Bank nasion chwastów nie ulega zmniejszeniu. Minitill może również powodować odwodnienie gleby.

CLAYDON Opti-Till®

Wiodąca technologia zębów w siewnikach Claydon Drill jest sercem systemu Opti-Till®. Zęby uprawowe spulchniają glebę – ale tylko tam, gdzie jest to konieczne – w strefie ukorzeniania i siewu. Pasma między wysianymi rzędami pozostawia się bez zmian. Przedni ząb spulchnia i napowietrza glebę, tworząc kruchą warstwę gleby, która jest doskonałym środowiskiem dla kiełkujących siewek, rozwijających silne, głębokie korzenie, które czerpią wilgoć z niezakłóconej warstwy gleby.

Zęby uprawowe rozbijają również płytkie zagęszczenia, przywracają równowagę wodno-powietrzną w glebie, zapewniając dobry drenaż, dzięki czemu woda może wydostać się ze strefy korzeniowej. Eliminuje to powstawanie oczek wodnych w okresie późnej jesieni i zimy.

Wilgoć jest zatrzymywana w nieporuszonej glebie, aby umożliwić uprawom dostęp do niej. Populacje dżdżownic rozwijają się, ich nory pozostają nienaruszone i pozostają stare ścieżki zakorzenienia. Naturalna struktura gleby pozostaje nienaruszona; kapilary pozostają nienaruszone, umożliwiając infiltrację wody i niezakłócone ukorzenienie, minimalizując stres w całym cyklu życia rośliny. Biologia gleby kwitnie. Gleby Claydon mają zwiększoną zdolność do wspierania ruchu na polu bez ryzyka zagęszczenia. To wszystko przyczynia się do powstania zdrowej gleby dla zdrowych plonów.

Dwuzębowa konstrukcja siewnika Claydon oraz belki narzędziowe wyrównują pola.  W uprawie konwencjonalnej na uwrociach zwykle występują pewne straty w plonach. W przypadku siewnika Claydon zostało to wyeliminowane; praca zębów uprawowych i niezakłócona warstwa gleby sprawiają, że wydajność uprawy jest taka sama na skraju pola, jak i w jego centrum.

soil health uk

Wszechstronność siewnika Claydon pozwala na stosowanie go w uprawie konwencjonalnej i uproszczonej po konsolidacji gleby. Został on jednak zaprojektowany jako siewnik bezpośredni i to właśnie w tym scenariuszu osiąga się maksymalne korzyści. Pozostawione na wierzchu resztki pożniwne zatrzymują wilgoć i pomagają chronić uprawy i glebę przed ekstremami pogodowymi. Warstwa ściółki zapobiega wydmuchiwaniu gleby i spływaniu wody. Jest on stopniowo rozkładany przez robaki w glebie, zwiększając poziom materii organicznej i żyzności gleby. Robaki pomagają również w odprowadzaniu wody, ponieważ ich nory działają jak kanały, które pozwalają wodzie przesiąkać.

soil health uk

Uprawy założone przy użyciu siewnika Claydon lepiej radzą sobie z ekstremami pogodowymi, zarówno z dużymi opadami, jak i suszą. Wynika to z poprawy struktury gleby, zatrzymywania wilgoci i materii organicznej oraz tworzenia drenażu w strefie korzeniowej.  Uprawy Claydon mogą doświadczyć spadku plonów w okresie ekstremalnych warunków pogodowych, ale nie w takim stopniu jak uprawy konwencjonalne, gdzie plony drastycznie spadły.

Claydon Opti-Till eliminuje konieczność wykonywania niepotrzebnych, kosztownych zabiegów uprawowych.  Zmniejsza również koszty i czas zakładania upraw.